Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น (2020)

Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น (2020)

Series หนังซีรี่ • พากย์ไทย • จบแล้ว อัปเดต 1 เดือนที่ผ่านมา

เรื่องย่อ Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น  ในย่านที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงของกรุงโซล อดีตนักโทษกับกลุ่มเพื่อนต้องต่อสู้กับศัตรูทรงอิทธิพลเพื่อหาทางทำความฝันที่จะเปิดบาร์ริมถนนของพวกเขาให้กลายเป็นจริง

Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น (2020) 1-16 พากย์ไทย

Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น ตอนที่ 01 พากย์ไทย

1 เดือน

Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น ตอนที่ 02 พากย์ไทย

1 เดือน

Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น ตอนที่ 03 พากย์ไทย

1 เดือน

Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น ตอนที่ 04 พากย์ไทย

1 เดือน

Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น ตอนที่ 05 พากย์ไทย

1 เดือน

Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น ตอนที่ 06 พากย์ไทย

1 เดือน

Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น ตอนที่ 07 พากย์ไทย

1 เดือน

Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น ตอนที่ 08 พากย์ไทย

1 เดือน

Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น ตอนที่ 09 พากย์ไทย

1 เดือน

Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น ตอนที่ 10 พากย์ไทย

1 เดือน

Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น ตอนที่ 11 พากย์ไทย

1 เดือน

Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น ตอนที่ 12 พากย์ไทย

1 เดือน

Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น ตอนที่ 13 พากย์ไทย

1 เดือน

Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น ตอนที่ 14 พากย์ไทย

1 เดือน

Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น ตอนที่ 15 พากย์ไทย

1 เดือน

Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้น ตอนที่ 16 พากย์ไทย (ตอนจบ)

1 เดือน

[ มีทั้งหมด 16 ตอนจบ ]